Все про кров.

Кров – рідка тканина, що циркулює у кровоносній системі людини. Складається з плазми і формених елементів (клітин): еритроцитів, лейкоцитів, тромбоцитів.

Плазма крові — рідка частина крові, що містить розчинені у воді неорганічні та органічні речовини, зокрема білки, вуглеводи, солі, біологічно активні речовини (гормони, вітаміни тощо), а також продукти клітинної діяльності, які підлягають виведенню із організму.

Зазначений склад плазми крові визначає її основні функції: участь у захисті організму від шкідливих чужорідних тіл та захисті організму від небезпечної для життя крововтрати через пошкоджені судини шляхом згортання крові, транспортування поживних речовин, гормонів, мікроелементів, вітамінів, продуктів розпаду.

Клітини крові: еритроцити, лейкоцити, тромбоцити.

Червоні кров'яні тільця (еритроцити) — найчисленніші клітини крові. Головна функція еритроцитів — транспорт газів, у першу чергу — кисню, що забезпечується вмістом білка із іонами заліза — гемоглобіну. Крім кисню, гемоглобін переносить із тканин у легені і невелику кількість вуглекислого газу. Еритроцити також є носіями групових властивостей крові.

Кров'яні пластинки (тромбоцити) спільно з білками плазми крові забезпечують захист організму від небезпечної для життя крововтрати через пошкоджені судини шляхом згортання крові.

Білі клітини крові (лейкоцити) є частиною імунної системи організму. Всі вони здатні до виходу за межі кров'яного русла в тканини. За норми у крові людини набагато менше лейкоцитів, ніж інших формених елементів. Головна функція лейкоцитів — захист організму від вірусів, бактерій та інших шкідливі речовини шляхом вироблення клітин, які здатні розпізнавати шкідливі чужорідні тіла та знищувати їх.

Формені елементи звичайно становлять 40-45% об'єму крові, плазма — 55-60%.

У тілі дорослої людини кров складає 6-8 % від маси тіла, а в тілі дитини – 8-9%. Середній об'єм крові у дорослого чоловіка – 5000-6000 мілілітрів. В 1 куб. мм. крові міститься 3,9-5,0 млн. еритроцитів, 4-9 тисяч лейкоцитів, 180-320 тис. тромбоцитів; гемоглобіну близько. 13-16 г в 100 мл.

При різних захворюваннях можуть виникати зміни в крові, дослідження яких має велике діагностичне значення.

Зменшення загального об'єму крові (гіповолемія) відбувається в результаті зневоднення, кровотечі, серйозних опіків і прийому деяких ліків. Різке зниження об'єму крові небезпечно для життя. При деяких захворюваннях нирок може відбуватися збільшення об'єму крові в порівнянні з нормою (гіперволемія)

Кров відноситься до швидко поновлюваних тканин. Фізіологічне відновлення клітин крові здійснюється за рахунок руйнування старих клітин і утворення нових органами кровотворення. Головним органом кровотворення у людини є кістковий мозок. Кровотворний кістковий мозок (червоний) людини розташований, в основному, в тазових і довгих трубчастих кістках. Основним фільтром крові є селезінка (червона пульпа), що здійснює в тому числі імунологічний її контроль (біла пульпа).

Кров рухається по людському організму з різною швидкістю. Найшвидше вона тече по артеріях – її швидкість відповідає швидкості пішохода на прогулянці – 1,8 км на годину (500 мм/сек). По венах кров рухається повільніше: приблизно півкілометра на годину (150 мм/сек).

Джерело: Д.Н.Яновський «Руководство по клинической гематологи», Київ, 1962.

Великий медичний словник. 2000.