Поточна ситуація з донорством крові в Україні.

Служба крові України побудована за територіальним принципом і складається з 51 станції переливання крові, з них 24 обласних, одна республіканська і 26 міських станцій переливання крові. Головним завданням закладів та установ, що здійснюють взяття, переробку, зберігання, реалізацію донорської крові, її компонентів і виготовлення з них препаратів, є забезпечення ними закладів охорони здоров’я в обсязі, необхідному для надання медичної допомоги під час лікування тяжких гострих та хронічних захворювань, невідкладних станів, а також у надзвичайних ситуаціях (стихійне лихо, техногенні катастрофи, воєнні дії тощо).

Джерело: Євген Мороз, заступник директора Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ України. Медичний світ /головна медична газета/ 03.07.2013.

Примітка: Разом з відділеннями/пунктами прийому донорської крові, які входять до складу лікарень, в Україні нараховується понад 400 закладів та установ, що здійснюють взяття донорської крові.

Сьогодні на одного жителя України припадає лише 8,5 мілілітра заготовленої донорської крові, тоді як згідно з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я оптимальна потреба становить 12-15 мілілітров.

Загальна кількість донорів в Україні у 2012 р. становила 605798 осіб, а кількість первинних донорів (осіб, які вперше здають кров) – 234 192, тобто майже 40% від загальної кількості донорів крові. Обсяг заготівлі крові становив близько 400 тисяч літрів донорської крові. Світова практика показує, що для забезпечення населення держави компонентами та препаратами крові необхідно здійснювати 30-40 кроводач на 1 тис. населення, тоді як сьогодні в Україні проводиться лише 18 кроводач на 1 тис. населення. Серед усіх донорів України 8 % – платні донори. Вони отримують 160 грн. за 1 літр крові. При тому, що за один раз один донор може здати не більше 450 мил. Інші – безплатні донори, і 40 % із них, як вказувалося вище, – одноразові, як правило, родичі або ті, кого знаходять родичі хворого.

У будь-якій країні одним із ключових питань охорони здоров’я залишається якість і безпека донорської крові та її компонентів. В жодній країні світу немає абсолютно безпечної донорської крові. Але наскільки вона безпечна, залежить від оснащення служби крові країни. На сьогодні в Україні загострилася проблема інфекційної безпеки компонентів донорської крові та виготовлених з неї препаратів. Наприклад, серед осіб, які виявили бажання стати донорами, загальна кількість ВІЛ-інфікованих осіб у 2012 р. становила понад 1000 чоловік. Така ситуація потребує додаткових заходів для забезпечення інфекційної безпеки донорської крові.

Основною і найбільш повноцінною групою донорів є особи вікової категорії від 20 до 40 років, кровотворна система яких здатна швидко поновлювати крововтрату, а серцево-судинна, нервова, гормональна системи сформовані та стабільні. Донорами цієї вікової групи комплектуються основні категорії кадрових донорів (донори плазми крові, клітин крові, кісткового мозку, імунні та ізоімунні донори).

Незважаючи на наявність біологічних і конституційних відмінностей між чоловіками та жінками, різниці в термінах фізіологічного поновлення крові після кроводачі не виявлено. Разом з тим, відмічено, що жінки спокійніше сприймають процедуру кроводачі й переносять її значно краще, ніж чоловіки. Проте при формуванні контингенту донорів необхідно враховувати деякі фізіологічні особливості жіночого організму. Так, в період місячних, вагітності, лактації донори-жінки тимчасово відсторонюються від виконання донорських функцій.

Джерело: Прес-служба МОЗ України 11.06.2013.